ΤΗΣ ΛΕΝΩΣ PDF Εκτύπωση E-mail

-Μωρ' πού' σαν Λένω μ' τώρα βδομάδα,

τώρα βδομάδα κι άγιες ημέρες;*

-Στη μάνα μ' ήμαν, στα μαναστήρια

ζ'νάρια υφαίνω μορμοκατένια, μαρμαροδίμ'τα.

 

-Τ' ακούς μωρ' Λένω μ'**, τί λέει η γκάϊντα;

-Τί λέει η γκάϊντα, τί χωρατεύει;

-Ξένον*** αϊγάπ'σις, ξένον θα πάρεις!

-Σφάζουμι μάϊκω μ', κόφτουμι μάϊκω μ',

τα 'ρμάνια**** παίρνω, ξένον δεν παίρνω!

 

Μέλισσα 'νόμαι*****, στους κάμπους βγαίνω,

στους κάμπους βγαίνω, ξένον δεν παίρνω!

-Εσύ μελίσσι, κι εγώ κοφίνι,

και θα σε μάσω και θα σε πάρω!

 

-Λαγός 'ενόμαι τα 'ρμάνια παίρνω,

τα 'ρμάνια παίρνω, ξένον δεν παίρνω!

-Λαγός κι αν γίνεις, αβτζής****** θα 'ένω

και θα σε γρούξω και θα σε πάρω.

 

 

 

*        ή "κανα-δυό μέρες"

**       ή " Μωρ' τ' ακούς Λένω μ' "

***      ή " Φράγκον " ( παλαιότερη εκδοχή ), ή " Τούρκον"

****     ορμάνια= δάση (λ. τουρκική)

*****    'νομαι< ένομαι< γένομαι< γίνομαι

******   αβτζής= κυνηγός (λ. τουρκική)

 

Στέργιος Αδαμίδης, Αίμονας Β. Θράκης, κάτοικος Καλίνδοιας Κιλκίς

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------